Tiera Assi — äkta artificiell intelligens för kundservice-
automatisering

Automatisera kundservice på ett intelligentare sätt

Tiera Assi är en chatbot-tjänst baserad på artificiell intelligens som implementeras med SaaS-modellen, som svarar på användarnas frågor och förfrågningar automatiskt, oberoende av sektorsgränser och dygnet runt (24/7/365).

Assi kan betjäna användare på finska, svenska och engelska och använder data från den nationella databasen för tjänsteinformation.

Tiera Assi utvecklas i ett kommunalt gemensamt ekosystem där samma automatiserade kundtjänstlösning finns tillgänglig för flera kommuner samtidigt. Ett stort antal färdiga ämnesbibliotek för kommunala tjänster har skapats i Assi, vilket gör att kommunen kan njuta av automatiseringens frukter redan en vecka efter idrifttagningen.

Visste du att 40 procent av alla frågor till kommunen sker utanför öppettiderna?

Blev du intresserad?
Kontakta oss.

Tomi-Cavenius_Tiera 

Tomi Cavenius
Lösningschef
040 708 5510
tomi.cavenius@tiera.fi

Beställ en demopresentation om Tiera Assi!

Ange dina uppgifter i sidans formulär så kan du i demon se konkreta exempel på framgångar och hur en kommunicerande AI-lösning som utnyttjar kontinuerlig inlärning snabbt tolkar kommuninvånarens informationsbehov och hämtar ett svar som betjänar användarens behov från systemets svarsbibliotek. Här kan du också läsa mer om ämnet på finska  >>