Tiera Integrations-tjänster

Integrationsplattformen och -tjänsterna ansluter system och möjliggör informationsflöde

Måste du söka information i många olika system för att systemen inte kommunicerar med varandra? Kan du erbjuda Suomi.fi-tjänster till kommuninvånarna eller får du realtidsinformation om kommuninvånarnas uppgifter?

Det finns tiotals, till och med hundratals, olika system i kommunala organisationer som inte kommunicerar med varandra på de områden som behövs, vilket gör det svårt att bland annat få tillgång till information och utveckla digitala tjänster.

Tiera har för sina ägarkunders bruk lagt ut Tiera Integrationsplattform (TIA), designad och byggd från början för att möta behoven hos kommunala aktörer, på anbud.

Broschyren hjälper dig att bekanta dig med principerna för tjänsten och lära dig hur du använder integrationstjänsten, bland annat

  • till stöd för beslutsfattande och utveckling av tjänster
  • för identitetshantering
  • för dataöverföring mellan olika applikationer och system
  • för kostnadshantering

Ladda ner broschyren på finska