Dra nytta av ett kostnadsfritt lösningsförslag för att organisera IKT

Tiera är Finlands ledande IKT-partner på det kommunala området och närmare 30 av våra ägarkunder har lagt ut sina IKT-tjänster till sitt in-house-företag. Tiera fungerar som en genuin partner för sina ägarkunder och partnerskapet bygger på nära samverkan.

Om du funderar på hur IKT borde organiseras i din organisation så att du kan fokusera bättre på verksamhetsutveckling och resultatarbete, dra nytta av våra ägarkunders kostnadsfria lösningsförslag.

Polku Tieraan är ett konkret koncept baserat på interaktion med våra kunder för att bygga ett lösningsförslag. Du får giltig information till stöd för beslut om organisation av IKT och partnerskap med Tiera.

Lämna oss dina kontaktuppgifter, så kommer vår specialist att kontakta dig inom ett par dagar!

Jag är intresserad av ett kostnadsfritt lösningsförslag